Κατατέθηκε στη Βουλή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο είχε κατατεθεί προηγουμένως από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια προωθήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στο κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου» και αποσκοπεί στην καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την Απόφαση – Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Νοεμβρίου 2008, που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου πατώντας εδώ