Κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορέσουν τελικά να συγκροτήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Βουλής, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται μετά από κάθε κρίσιμη ψηφοφορία και τη διαγραφή του εκάστοτε «αντάρτη».

Όπως αποφάνθηκε τελικά το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές μπορούν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει την ονομασία «Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές».

Στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα θα συμμετέχει και η προσφάτως διαγραφείσα από το ΠΑΣΟΚ Θ. Τζάκρη (με την οποία ο συνολικός αριθμός των μελών της ανέρχεται στους 12) ενώ πρώτος «αρχηγός» της θα είναι ο Θ. Παραστατίδης.