Καλύτερα σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, παρά χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές. Αυτή είναι η κεντρική διαπιστωση πανευρωπαϊκής έρευνας της Deloitte αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν σε ποιά χώρα θα επενδύσουν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Φορολογική Έρευνα 2013 της Deloitte, μια ετήσια έρευνα που καταγράφει τις τάσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος, όπως παρατηρούνται από τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων με στόχο την καλύτερη αντίληψή του, καταδεικνύει ότι βασικό κριτήριο των επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων δεν αποτελούν οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές όσο το να είναι αυτοί δίκαιοι και προβλέψιμοι.

Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι από τα λιγότερο φιλικά στην Ευρώπη προς τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ανησυχητικό και δείχνει την ανάγκη για άμεση αλλαγή νοοτροπίας. Με άλλα λόγια απαιτείται ένα σταθερό, απλό, δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, χωρίς συχνές ή και αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία, ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των Φορολογικών Αρχών, καθώς και μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 1.000 εταιρίες από όλη την Ευρώπη που διαφέρουν σε μέγεθος και δομές αλλά και που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές οικονομίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα οι παράγοντες που δημιουργούν φορολογική αβεβαιότητα είναι:

Οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία.

Οι αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία.

Οι ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των Φορολογικών Αρχών.

Το ασαφές ή αδύναμο ρυθμιστικό σύστημα για ατομικές λύσεις και προεγκρίσεις.

Οι μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων επιθυμούν πάνω από όλα, μια σταθερή φορολογική νομοθεσία. Το σημαντ��κότερο ζήτημα που πολλοί επεσήμαναν είναι ότι τα ήδη πολύπλοκα φορολογικά συστήματά τους περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή εισαγωγή νέων νόμων.


Η κ. Μαρία Τρακάδη, Επικ��φαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε στο πλαίσιο της έρευνας: «Η Ευρωπαϊκή Φορολογική Έρευνα καταδεικνύει τους βασικούς παράγοντες σημεία που καθιστούν ένα φορολογικό σύστημα ελκυστικό για επενδύσεις. Εταιρίες και επενδυτές έχουν ανάγκη από ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα που θα διακατέχεται από μία προσέγγιση προνοητικότητας και συνεργασίας από τις Φορολογικές Αρχές, θα προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις και θα εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Τι πρέπει να αλλάξουμε, λοιπόν για να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό; Πρέπει να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ένα περιβάλλον σταθερότητας μέσα στο οποίο θα μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά προ��ράμματα.

Το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι το λιγότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Έρευνα, είναι ανησυχητικό αλλά και αναμενόμενο, δείχνοντάς μας την ανάγκη για άμεση αλλαγή νοοτροπίας. Οι Φορολογικές Αρχές πρέπει επιτέλους να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως η εφαρμογή συμφωνιών προέγκρισης και άμεσης διευθέτησης φορολογικών θεμάτων μέσω διαιτησίας, καθώς και να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τους φορολογουμένους ώστε να υπάρχει αίσθημα αμοιβαίας ικανοποίησης.

Θα πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο σε ένα σταθερό, απλό, δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, να αποφύγουμε τις συχνές ή και αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία, τις ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των Φορολογικών Αρχών, καθώς και τις μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες.

Δεν έχει σημασία να έχουμε τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι δίκαιοι και προβλέψιμοι. Μόνο με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση το φορολογικό μας σύστημα να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και κατ' επέκταση να ενισχύσει την οικονομία μας».