Πάνω από 10 δισ. ευρώ το χρόνο εισπράττει το Δημόσιο από το φόρο εισοδήματος όπως προκύπτει από τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2011, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δηλώνουν συντριπτικά το υψηλότερο εισόδημα στην οικονομία σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους ενώ πληρώνουν και τον μεγαλύτερο φόρο. Σαν ποσοστό, ωστόσο, του εισοδήματός τους, καταβάλουν σημαντικά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους, όπως είναι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Πόσα πληρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
Από το στατιστικό δελτίου των φορολογικών δεδομένων του υπουργείο Οικονομικών:
- οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010) συνολικά ως εισόδημα το ποσό των 81,8 δισ. ευρώ, που είναι και το 70,2% του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε στην οικονομία και κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος 5,7 δισ. ευρώ, ή το 55% του συνολικού φόρου εισοδήματος.
- οι λοιποί φορολογούμενοι, δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες δήλωσαν το ίδιο έτος το ποσό των 34,6 δισ. ευρώ ή το 29,8% του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε στην οικονομία και κλήθηκαν να πληρώσουν 4,6 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού φόρου εισοδήματος στην οικονομία.
Τα στοιχεία δείχνουν, πράγματι, ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, πληρώνουν τους περισσότερους φόρους. Με μια πιο προσεκτική ανάγνωση του θέματος, προκύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία δεν φαίνονται με την πρώτη ανάγνωση.
Ειδικότερα:
- οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αν και δηλώνουν το 70% του συνολικού εισοδήματος, πληρώνουν το 55% του φόρου εισοδήματος. Οι λοιποί φορολογούμενοι αν και δηλώνουν το 29,8% του συνολικού εισοδήματος, πληρώνουν το 45% του φόρου.
- οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι έχουν έναν πραγματικό συντελεστή φορολόγησης 7% του εισοδήματός τους. Δηλαδή πληρώνουν το 7% (5,7 δισ.) του εισοδήματός τους (81,8 δισ.) ως φόρο.
- οι λοιποί φορολογούμενοι έχουν έναν πραγματικό φορολογικό συντελεστή 13,8%. Καθώς από τα 33,6 δισ. ευρώ που δηλώνουν ως εισόδημα η εφορία τους παίρνει τα 4,66 δισ. ευρώ.
Έτσι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν χαμηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους ως φόρο!
Και η φοροδιαφυγή καλά κρατεί
Για να συμπληρωθεί η εικόνα στα παραπάνω στοιχεία, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
- η διάρθρωση της ελληνικής οικονομία ευνοεί τη μισθωτή εργασία σε αντίθεση με άλλες οικονομίες που ευνοούν περισσότερο την επιχειρηματικότητα. Κατά κανόνα ένας νέος προσπαθεί να βρει δουλειά σαν μισθωτός και αν αποτύχει θα επιχειρήσει να «κάνει δική του δουλειά».
- υπάρχει πολύ μεγάλη παραοικονομία και φοροδιαφυγή. Οι μισθωτοί δηλώνουν τα 7 στα 10 ευρώ που δηλώνονται στην εφορία όχι επειδή είναι σε συντριπτικό βαθμό περισσότεροι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά και επειδή οι αυταπασχολούμενοι δεν δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους.