Γραβάτες και φουλάρια made in Greece θέλει να φορέσει ο κύριος Βενιζέλος στους Ευρωπαίους Εταίρους με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας την 1η Ιανουαρίου.

Τι και αν αυτοί μας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι …. τι και αν πεθαίνουμε από την κρίση και την ανεργία … τι και αν έχουμε κάνει όπως λέει και ο Δάνης το «σκ@το μας παξιμάδι» και κοντεύουμε να μείνουμε χωρίς μαξιλάρι…. με απόφαση του Ε.Βενιζέλου θα τους κάνουμε μοντελάκια!!!

Περίπου 150.000 ευρώ θα δώσει το υπουργείο Εξωτερικών εν μέσω κρίσης για να ντύσει την κυρία Μέρκελ και τους υπόλοιπους «σωτήρες» της Ευρώπης! Είναι πολύ large τελικά ο υπουργός… !!! Αφού αυτοί μας περνούν θηλιές στο λαιμό, εμείς ας τους περάσουμε γραβάτες σκέφτηκαν !!!!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 370/1699/ΑΣ49 το οποίο δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα τους οι απολυμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, φαίνεται πως στις 4 Οκτωβρίου 2013 εγκρίθηκε με εντολή του Ευάγγελου Βενιζέλου «διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€147.600,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών».

Την απόφαση, υπογράφει ο διευθυντής Αριστείδης Ανδρουλάκης με εντολή του κ. Βενιζέλου, ενώ έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια στις 24 Οκτωβρίου. (κατεβάστε το pdf εδώ).
Εδώ η Ελλάδα καίγεται και το υπουργείο.... χτενίζεται και ντύνει τους Ευρωπαίους!