Την πλήρη αποζημίωση των βουλευτών ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγονται, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το επίδομα οργάνωσης γραφείου, η ταχυδρομική ατέλεια και τα έξοδα κίνησης, έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλή μέσω της ιστοσελίδας της, ύστερα και από τη σχετική συζήτηση που έγινε σήμερα το απόγευμα για τον προϋπολογισμό της. Δεν δόθηκαν όμως στη δημοσιότητα οι αποζημιώσεις από τη συμμετοχή στις επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία εκλέγονται και την απόσταση από την πρωτεύουσα οι βουλευτές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (π.χ. Ά Αθηνών Α΄κατηγορία, Δωδεκάνησα Δ’ κατηγορία).

Το ποσό της ακαθάριστης απο��ημίωσης είναι ενιαίο για όλους και ανέρχεται στα 5.705, 60 ευρώ.

Στο ποσό αυτό προστίθενται επιπλέον:

Στην Α΄ κατηγορία, 738,88 ευρώ επίδομα οργάνωσης γραφείου, 909,31 ευρώ ταχυδρομική ατέλεια και 291,00 ευρώ έξοδα γραφείου.

Στη Β΄ κατηγορία, 935,88 ευρώ επίδομα οργάνωσης γραφείου, 909,31 ευρώ ταχυδρομική ατέλεια και 289,00 ευρώ έξοδα γραφείου.

Στη Γ΄ κατηγορία, 935,88 ευρώ επίδομα οργάνωσης γραφείου, 909,31 ευρώ ταχυδρομική ατέλεια και 486,00 ευρώ έξοδα γραφείου.

Στη Δ΄κατηγορία 935,88 ευρώ επίδομα οργάνωσης γραφείου, 909,31 ευρώ ταχυδρομική ατέλεια και 648,00 ευρώ έξοδα γραφείου.

Δηλαδή, στην Δ΄κατηγορία , συνολικά οι βουλευτές εισπράττουν σε αμοιβή και παροχές 8.200 ευρώ περίπου , χωρίς καν να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η αποζημίωση από τις επιτροπές! Όχι άσχημα, σε περίοδο κρίσης….