Στην Ελλάδα του… παράδοξου όλα είναι πιθανά, ακόμη και αυτό: Να είναι ευνοημένοι μισθολογικά οι ανειδίκευτοι δημόσιοι υπάλληλοι έναντι όχι μόνο των συναδέλφων τους του ιδιωτικού τομέα αλλά και των πτυχιούχων του δημοσίου τομέα!
Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το capital.gr, μελέτη της διεύθυνσης οικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν για την Ελλάδ�� καταγράφει ένα σύστημα που δεν ευνοεί τον εξειδικευμένο δημόσιο υπάλληλο, τον πτυχιούχο, τον προσοντούχο: στο Δημόσιο είναι κατά 34-39% υψηλότεροι του ιδιωτικού τομέα οι μισθοί σε τεχνίτες, εργάτες και ανειδίκευτους υπαλλήλους και κατά 40% περίπου χαμηλότεροι στα στελέχη!
Και αυτό παρόλο που ο μέσος μισθός στο ελληνικό δημόσιο (με βάση τα στοιχεία του 2010 που χρησιμοποιεί η μελέτη -ως συμβατά σε όλα τα κράτη της ΕΕ-) προκύπτει κατά 8,3% υψηλότερος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα!
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Κομισιόν οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι ανά κλάδο απασχόλησης λαμβάνουν σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα:
* Οι «μάνατζερ» στο δημόσιο λαμβάνουν 39,2% χαμηλότερες αμοιβές από τους συναδέλφους τους που εργάζονται ως στελέχη στον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας γιατί τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να προσελκύσει ικανούς τεχνοκράτες και διευθυντικά στελέχη...
* Οι πτυχιούχοι θετικών επιστημών πχ. μηχανικοί, λαμβάνουν μισθό κατά 9,9% χαμηλότερο.
* Με 2,1% υψηλότερο μισθό πριμοδοτούνται όσοι ασκούν ένα εξειδικευμένο επάγγελμα πχ. δικηγόρου, οικονομολόγου κλπ.
* Κατά 4,2% υψηλότερη είναι η αμοιβή του απλού υπαλλήλου σε σχέση πάντα με τον ιδιωτικό τομέα.
* Κατά 18,8% είναι πιο μεγάλες οι αμοιβές όσων συνδέονται με πωλήσεις.
* Κατά 34% πριμοδοτούνται οι αμοιβές στους τεχνίτες του δημοσίου τομέα.
* Υψηλότερος κατά 35,1% είναι ο μισθός των ανειδίκευτών υπαλλήλων.
Ποιοι παίρνουν τα πιο πολλά; Κατά 39,4% υψηλότερες είναι οι αμοιβές στους εργάτες βιομηχανικών μονάδων...
Δημόσιος υπάλληλος 1 στους 4 εργαζόμενους Έλληνες!
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το προφίλ της απασχόλησης στο δημόσιο δείχν��ι ότ�� οι πλέον ευνοημένοι είναι άνδρες, νέοι και χαμηλών προσόντων και πλέον αδικημένοι όσοι πέρασαν την πόρτα των ΑΕΙ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έρευνα, στο σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα, το 27% απασχολείται στο Δημόσιο!
* Η απασχόληση στο ελληνικό δημόσιο αποτελεί το 27% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.
* Οι μισθοί στο σύνολό τους το 2010 ήταν κατά 8,3% υψηλότεροι από τον ιδιωτικό τομέα, κατά 10,3% μεγαλύτεροι στους άνδρες και κατά 6,6% στις γυναίκες.
* Οι διαφορές είναι πιο μεγάλες αν χωριστούν σε ηλικίες οι υπάλληλοι. Οι νέοι (έως 29 ετών) εργαζόμενοι λαμβάνουν στο δημόσιο μισθό κατά 14.5% υψηλότερο , ενώ μηδενίζονται σχεδόν οι διαφορές στις μεγάλες ηλικίες δείχνοντας την αδυναμία μισθολογικής εξέλιξης.
* Για τους ανειδίκευτους η διαφορά εκτοξεύεται με μισθό 28,7% υψηλότερο του ιδιωτικού τομέα για όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου. Η «ψαλίδα» είναι 15% για τους υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο). Για όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και πάνω, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο εκτός –πλέον– από την ανεργία: στο δημόσιο θα λαμβάνουν 2% λιγότερα από ότι στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα στους άνδρες πτυχιούχους (ίσως λόγω των μεγαλύτερων δυνατοτήτων εισοδηματικής ανέλιξης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα) οι διαφορές είναι μεγαλύτερες με τις αμοιβές του δημοσίου κατά 6% χαμηλότερες...
Αντιθέτως, αν εργαζόταν σε μία δημόσια υπηρεσία στην Γερμανία θα λάμβαναν 17% πιο πολλά χρήματα και στην Κύπρο 20% υψηλότερο μισθό...