Περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι από το σύνολο των 83.000 που εργάζονται σε δήμους και περιφέρειες θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι τα τέλη του έτους, όπως σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιώντας τόσο το μέτρο της εθελοντικής κινητικότητας όσο και την αξιολόγηση των ΟΤΑ βάσει αριθμοδεικτών όπου θα υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων στους δήμους με βάση τον πληθυσμό τους.
Παράλληλα προγραμματίζονται «λουκέτα» σε ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις όπου θα σημάνουν την απόλυση του προσωπικού που απασχολούν.
Βασικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού αποτελεί η ένταξη των 5.000 δημοτικών υπαλλήλων στο δεύτερο κύμα κινητικότητας συνολικά 12.500 εργαζομένων στο Δημόσιο που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως προβλέπουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας.
Το σχέδιο του υπορυγείο Εσωτερικών για την κινητικότητα στους ΟΤΑ περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
1. Διαδημοτική εθελοντική κινητικότητα: Τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών έκαναν αποδεκτή την πρόταση της ΚΕΔΕ για εθελοντική διαδημοτική και ενδοδημοτική κινητικότητα. Σύμφωνα με την εισήγηση της ΚΕΔΕ, υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλον ΟΤΑ, θα καταθέτουν αίτηση και με μια απλή διαδικασία θα μετακινούνται στ�� δήμο της επιλογής τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετακίνηση του προσωπικού είναι να παραμείνουν τουλάχιστον για έναν μήνα σε καθεστώς διαθεσιμότητας λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους και κατόπιν να μετατάγουν στον ΟΤΑ της προτίμησής τους μόνο στην περίπτωση που ο δήμος έχει εγκεκριμένες πιστώσεις για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.
2. Αξιολόγηση δομών και προσωπικού στους ΟΤΑ: Ο αριθμός των εργαζομένων ανά δήμο θα υπολογίζεται με βάση την αναλογία (κατά μέσο όρο) 6,2 υπάλληλοι ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η επιτροπή που ασχολείται με την αξιολόγηση των δομών στους ΟΤΑ.
3. Αξιολόγηση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου η αξιολόγηση των δομών σε νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Κυρίως για τις δημοτικές επιχειρήσεις, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει τις διατάξεις του Καλλικράτη σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές επιχειρήσεις που καταγράφουν ζημιές για τρεις οικονομικές περιόδους θα κλείνουν και θα απολύεται το προσωπικό τους. Λουκέτα θα μπουν σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα και χρηματοδοτούνται από τους δήμους ενώ θα ελεγχθεί η βιωσιμότητα των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Διαψεύδει το υπουργείο
Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος διαψεύδει το δημοσίευ��α και εξηγεί ότι δεν ισχύουν τα περί απομάκρυνσης 5.000 υπαλλήλων από τους ΟΤΑ.
ΒΙΝΤΕΟ STAR