Διευρύνεται η κινεζική οικονομική διείσδυση στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι του κινεζικού ομίλου εταιρειών SUMEC υπέγραψαν με την Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., π��ρουσία του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, συνυπέγραψαν μία συμφωνία για επενδύσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έργα 20 εκατομμυρίων είναι άμεσα υλοποιήσιμα.

Η συμφωνία αυτή με τον Όμιλο εταιρειών SUMEC αφορά στην από κοινού συμμετοχή και προσπάθεια για ανάληψη έργων εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο φωτισμό δρόμων σε δήμους και περιφέρειες, όσο και στα ενεργοβόρα κτίρια του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Το πιο σημαντικό σημείο της συμφωνίας είναι ότι εκτός της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού σε έργα τα οποία θα υλοποιούνται με τη συμμετοχή της Attica Finance ή του επενδυτικού της κεφαλαίου, ο κινεζικός όμιλος θα προσφέρει και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Αποτελεί, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών, μια ακόμα απόδειξη εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία, το έργο της κυβέρνησης και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας γενικότερα, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για την έξοδο της χώρας μας από την ύφεση.