Πρώτη ανάρτηση: 08/11/2013, 23:09

Νέες αλλαγές στη φορολογία προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο ΦΠΑ για τον καφέ, τα σοκολατούχα και λοιπά ροφήματα που παρασκευάζονται και πωλούνται από επιχειρήσεις εστίασης ως έτοιμα προς κατανάλωση μειώνεται από το 23% στο 13%.

Παράλληλα, καταργούνται οι δύο πρώτοι φόροι υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα η εισφορά 0,5% επί της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων υπέρ των ΑΕΙ και η εισφορά τραπέζης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα σε ποσοστό 1,5 τοις χιλίοις.

Με την ίδια τροπολογία, απαλλάσσονται από τα πρόστιμα όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα (μέχρι τις 15/9) τις αποδείξεις δαπανών στην φορολογική τους δήλωση, ενώ διευκρινίζεται ότι οι νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω δεν εμπίπτουν αυστηρά στις διατάξεις περί προστατευόμενων τέκνων και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι εισόδημα.

Επίσης, προβλέπονται αλλαγές στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών με βάση παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και διαδικασίες-εξπρές για το «φακέλωμα» των τραπεζικών συναλλαγών σε βάθος 10ετίας για φορολογούμενους που θεωρού��ται ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

Με άλλες διατάξεις προβλέπεται ότι τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ και πως απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Θεσπίζεται «Τέλος Παραμονής και Πλόων» υπέρ του Δημοσίου

Με την τροπολογία αλλάζει δραματικά η φορολογία για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα ΙΧ, ενώ θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει:

α) όλα τα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω και γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω.

Το ύψος του τέλους καθορίζεται ως εξής:

- Για τα σκάφη ολικού μήκους από επτά έως και οκτώ μέτρα σε 200 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους από οκτώ έως και δέκα μέτρα σε 300 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 10 μέτρων και έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ.

- Για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων: α) ανά έτος, εκατό 100 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή β) ανά μήνα, δέκα 10 ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκ��ειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκπτωση 30%.