Ο υπουργός Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, με έγγραφο που διαβιβάστηκε στην βουλή σχετικά με τις διαρροές προϊόντων παρακολούθησης συνομιλιών μελών της Χρυσής Αυγής, αναφέρει πως δεν συντρέχουν λόγοι διερεύνησης για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, "διότι το εμπλεκόμενο αστυνομικό προσωπικό ενήργησε εντός των υπηρεσιακών του καθηκόντων και υποχρεώσεων".

Απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Άρης Σπηλιωτόπουλος σχετικής με τη «διαρροή πληροφοριών από την ΕΥΠ και διαρροή στοιχείων, κατ�� το στάδιο της προανάκρισης για την παράνομη δράση των μελών της Χρυσής Αυγής», ο υπουργός Δημόσιας Τάξης υπογραμμίζει ότι «από την επιληφθείσα για το σχηματισμό δικογραφίας στην εν θέματι υπόθεση Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας) τηρήθηκε η αρχή της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της προδικασίας».

Επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι «στην παρούσα φάση, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, όπου, οι κατηγορούμενοι και πολιτικοί ενάγοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. Συνεπώς, η καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση εγγράφων ή στοιχείων του συλλεγέντος υλικού τελεί στη βάση του εν λόγω δικαιώματος».

Η λειτουργία της ΕΥΠ

Στο ίδιο έγγραφο, ο κ. Δένδιας αναφέρεται στον ρόλο της ΕΥΠ, για να επισημάνει ότι η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επιτρέπεται μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων και ότι η σχετική διαδικασία τελεί πάντοτε υπό την εγγύηση της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι κάθε φορά που διατάσσεται άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συ��διαλέξεων από τα αρμόδια όργανα της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, η σχετική Διάταξη κοινοποιείται και στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ειδικά για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΕΥΠ, από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης επισημαίνεται ότι «για την αποφυγή του κινδύνου διαρροής πληροφοριών, λαμβάνονται διαρκώς όλα τα αναγκαία θεσμικά και τεχνικά μέτρα» και αναφέρεται ενδεικτικά ότι υφίσταται «διαβάθμιση των χειριστών ανάλογα με τη σημαντικότητα των υποθέσεων που χειρίζονται, η λειτουργία σε 24ωρη βάση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης και αποχώρησης από τους χώρους της ΕΥΠ και πλήθος άλλων μέτρων που τυγχάνουν της εποπτείας του αρμόδιου Τμήματος Ασφαλείας της ΕΥΠ».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει τις αυστηρές ποινές για όσους δημοσιοποιούν διαβαθμισμένα έγγραφα ή στοιχεία της ΕΥΠ και για όσους παραβιάζουν το καθήκον της εχεμύθειας ή τήρησης του απορρήτου.

Αναφέρεται ακόμα στη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να διενεργεί τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της ΕΥΠ, αναφορικά με την τήρηση των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου.

«Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της παρουσίας συγκυρίας προκειμένου να σκιά στις δραστηριότητές της, ο διοικητής της ΕΥΠ εισηγήθηκε τη διενέργεια σχετικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας», αναφέρει στο έγγραφο του ο κ. Δένδιας.

"Όποιος διαθέτει οποιοδήποτε στοιχείο οφείλει να το υποβάλει στην κρίση του εισαγγελέα"

Αλλά και σε ερώτηση η οποία είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητ��ν Ελλήνων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, μετά τις διαρροές στον Τύπο για παρακολουθήσεις τηλεφώνων βουλευτών από την ΕΥΠ, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης παραπέμπει στο αίτημα του διοικητή της ΕΥΠ, Θεόδωρου Δραβίλλα προς την ΑΔΑΕ για τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, υπογραμμίζει ότι πάγια θέση είναι η τήρηση της αρχής νομιμότητας από το προσωπικό των υπηρεσιών του υπουργείου σε όλες τις εκφάνσεις της υπηρεσιακής δράσης και επισημαίνει ότι όποιος διατείνεται ότι διαθέτει οποιοδήποτε στοιχείο για παρακολουθήσεις βουλευτών οφείλει να το υποβάλει στην κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

«Διαφορετικά, η αβασάνιστη υιοθέτηση, κοινολόγηση και επανάληψη κάθε πιθανής ή απίθανης εικοτολογίας, η οποία πρέπει μάλι��τα να σχολιάζεται και αρμοδίως, πέραν της άγρας εντυπώσεων, ουδεμία χρησιμότητα για το κοινωνικό σύνολο έχει, αλλά αντίθετα προκαλεί σύγχυση και υπονομεύει χωρίς λόγο την εμπιστοσύνη στη λειτουργία των κρατικών θεσμών και την αποτελεσματικότητά τους» τονίζει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.