Τη δυνατότητα διορισμών στον δημόσιο τομέα των επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ φέρεται να δίνει το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο Βήμα της Κυριακής, στο άρθρο 8 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δύναται να πραγματοποιείται ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ και με την σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, χωρίς νέα προκήρυξη.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που κρίθηκαν μη διοριστέοι σε προηγούμενες προκηρύξεις, με το επιχείρημα ότι έτσι επιταχύνονται οι διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο και μειώνεται το κόστος διενέργειας διαγωνισμών.

Πάντως, όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι τροποποιήσεις στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ενδέχεται να προκαλέσουν και ερωτήματα για καταστρατήγηση της αξιοκρατίας.