Μια τελευταία ευκαιρία στους πρυτάνεις να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανοίξουν άμεσα τα πανεπιστήμια δίνει ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

«Μία μικρή μειοψηφία διοικητικών υπαλλήλων συνεχίζει να κρατά κλειστά το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο εις βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους, καταχρηστικά» τόνισε ο υπουργός, τονίζοντας πως ο ίδιος ζήτησε «από τις πρυτανικές Αρχές και τα Συμβούλια Ιδρυμάτων τους, να εκπληρώσουν το καθήκον τους ασκώντας αρμοδιότητες που τους δίνει ο Νόμος, για να ανοίξουν τα Ιδρύματα άμεσα, ώστε να μη χαθεί το εξάμηνο».