Θα στεγασθεί και πάλι Υπουργείο στο πολυώροφο κτίριο της οδού Μητροπόλεως, το οποίο ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος και στο οπ��ίο στεγαζόταν στο παρελθόν το υπουργείο Παιδείας, προτού μετακομίσει στο Μαρούσι.

Με επιστολή του στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης τον ενημερώνει για την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Χώρων για τη στέγαση του υπουργείου του στο συγκεκριμένο κτίριοπ.

Για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης πάντως θα πρέπει να ρυθμιστούν αρκετές λεπτομέρειες, «γραφειοκρατικές» και μη, από την έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ – ΓΛΚ, μέχρι την υπογραφή μισθωτηρίο�� συμβολαίου από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Αθηνών και την Εκκλησία της Ελλάδος.