Μπορεί εμείς εδώ να ασχολούμαστε με το πώς και πόσο θα κόψουμε τη σύνταξη των άγαμων θυγατέρων ωστόσο οι Βρυξέλλες αναδεικνύουν μια… διαφορετική πτυχή του ζητήματος.

Όπως προκύπτει από έγγραφη απάντηση του Χρήστου Σταίκούρα σε ερωτήσεις βουλευτών για τις περικοπές στις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων, η Κομισιόν μας ρωτά για ποιο λόγο να παίρνουν σύνταξη μόνο οι άγαμες θυγατέρες και όχι και οι άγαμοι… υιοί!

«Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τεθεί θέμα και έχει ζητηθεί ενημέρωση για ποιους λόγους δεν θεμελιώνουν αντίστοιχα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τις άγαμες θυγατέρες, ενήλικοι άγαμοι άρρενες» ενημερώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών!

Και μη νομίζετε ότι η Κομισιόν στέκεται μόνο στη θεωρία! Όπως επισημαίνει ο Σταϊκούρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «εάν δεν στοιχειοθετηθεί επαρκής τεκμηρίωση, η χώρα κινδυνεύει με παραπομπή σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, λόγω παραβίασης των διατάξεων της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, περί εφαρμογής της Αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών»!

Όσον αφορά το ύψους των συντάξεων, πάντως, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει ότι η θέσπιση του ανώτατου ορίου που έγινε το 2012 ήταν επιβεβλημένη και τις χαρακτηρίζει τις ευνοϊκότερες δυνατές μέσα σε ένα «εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον δημοσιονομικής συγκυρίας».