Η χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ επανέρχεται από 1η Νοεμβρίου.

Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου είναι από τις 15.00 έως τις 17.00 και από τις 02.00 έως τις 08.00.

Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το νυχτερινό τιμολόγιο μπορούν να εξοικονομούν έως 45% της χρέωσης ανά κιλοβατώρα, ενώ παράλληλα έχουν μηδενικό κόστος για χρεώσεις του δικτύου μεταφοράς, διανομής αλλά και μειωμένες τιμές για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.