Για ορατές ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης κάνει λόγο η ΕΕ στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, αλλά επισημαίνει ότι πρέπει «να συνεχίσει τις προσπάθειές της για αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας» .

Το κείμενο συμπερασμάτων αναφέρεται και στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Αναφέρει ακόμα ότι οι εργασίες της συνόδου κορυφής επικεντρώθηκαν στην ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και τις υπηρεσίες και ότι εξετάσθηκαν διάφοροι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολίτικης.

Γίνεται επίσης απολογισμός της εφαρμογής των πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν τον Ιούνιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως και στη διεξοδική συζήτηση για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων τη σύνοδο κορυφής απασχόλησε και η ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, η ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε αυτά τα ζητήματα τον Δεκέμβριο, προκειμένου να λάβει αποφάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με αφορμή την τραγωδία στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του για το γεγονός ότι έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και αποφάσισε να εντείνει τη δράση της Ένωσης προκειμένου να μην επαναληφτούν τέτοιου είδους τραγωδίες.