Κίνητρα για να ενταχθούν με δική τους θέληση στο πρόγραμμα κινητικότητας, όσοι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό και θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους μετακινούμενοι σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου, παρέχει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου, «οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, εφόσον υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, όπου υπηρετούν, αποκλειστικά μέχρι τις 23 Οκτωβρίου», καθώς παρατείνεται η σχετική προθεσμία που έληγε στις 4 του ίδιου μήνα. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013.