Κρίσιμη για τη συλλογή στοιχείων που ενδεχομένως να διευρύνουν τον αριθμό των κατηγορούμενων αλλά και να αποδείξουν τις διασυνδέσε��ς της Χρυσής Αυγής με το οργανωμένο έγκλημα θεωρείται η διαδικασία του ανοίγματος των λογαριασμών των συλληφθέντων.

Ήδη οι διωκτικές αρχές έχουν πλούσιο υλικό για «ύποπτες» χρηματικές συναλλαγές των «επιφανών» στελεχών της οργάνωσης, ενώ θα διαβιβάσουν αίτημα στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για έρευνες και στα Ταμεία της Χρυσής Αυγής.

Τους δρόμους του «βρώμικου χρήματος» θα αναλάβει να ερευνήσει το ΣΔΟΕ, το οποίο θα κάνει φύλλο και φτερό τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στους λογαριασμούς του κόμματος, αναζητώντας «ύποπτες» πηγές χρηματοδότησης.