Σε μείζον θέμα αναδεικνύεται η αναστολή της λειτουργίας των ΑΕΙ λόγω της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων.

Ήδη οι εγγ��αφές των πρωτοετών φοιτητών έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά, ενώ πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν φοιτητές (ειδικά τελειόφοιτοι που εκπονούν τις διπλωματικές τους εργασίες) που χρειάζονται έγγραφα από τις γραμματείες.

Για το θέμα έκανε παρέμβαση ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος δίνοντας εντολή προς τους πρυτάνεις αλλά και τους προέδρους των ΤΕΙ να μεριμνήσουν άμεσα για την ολοκλήρωση των εγγραφών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

«Εξαιτίας δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την περίοδο των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών παρακαλείστε να μεριμνήσετε άμεσα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας και της εξ αυτής ευθύνης, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών αυτών στα Ιδρύματα και τις Ακαδημίες σας» αναφέρει ο υπουργός Παιδείας, ο οποίος ουσιαστικά «πετάει» το μπαλάκι στις διοικήσεις των ΑΕΙ για παράταση στην προθεσμία των εγγραφών.