Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινού για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, και το οποίο συγκροτείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Την απόφαση του υπουργού με τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό μπορείτε να τη διαβάσετε στο https://docs.google.com/file/d/1S6k4YsYzlDYXlDbfZvaNAjCqm-Zcrymf1dcwRHxmm9Qri4baSsTDC-hlG1dP/edit?usp=sharing&pli=1