Πρώτη ανάρτηση: 19/09/2013 23:15

Τη νέα κωδικοποίηση του προσοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων (Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμό�� προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ 39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ