Αμετάβλητο διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το βασικό επιτόκιο του ευρώ.

Η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης διατήρησε το επιτόκιο στο αρνητικό ρεκόρ του 0,5%.

Η απόφαση ήταν ευρύτατα αναμενόμενη στις αγορές.