Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών, θα έχει συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και κοινωνικές παραμέτρους.

Τι σημαίνει αυτό; Πως στα χαρτιά της κυβέρνησης βρίσκεται πρόταση που θα θεσπίζει τα εξής:

1) Πενταετή προστασία της κύριας κατοικίας, με αφετηρία το 2009

2) Συνυπολογισμός του ανεξόφλητου ποσού του δανείου. Όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες δόσεις, θα έχουν και πιο ευνοϊκή μεταχείριση.

3) Σταδιακή μείωση του ποσού των 200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας, κατά 10% το χρόνο.

4) Θα τηρηθεί το δίχτυ προστασίας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες).

5) Θα καθιερωθούν οι θεσμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «αναγκαίων δαπανών επιβίωσης».

Αυτό σημαίνει πως θα γίνονται ρυθμίσεις δανείων για όσους θέλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά έχουν οικονομικές δυσκολίες.

Η ηγεσία του ΥΠΑΝ εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των ακινήτων που βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής πλειστηριασμού δεν ξεπερνούν τα 15.000 τον χρόνο και αν ισχύσει η σταδιακή απελευθέρωση εκείνων που συμπληρώνουν την πενταετία, δεν θα βγαίνουν «στο σφυρί» περισσότερα από 6.000 - 7.000 ακίνητα τον χρόνο.