Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και βάζει την διαδικασία στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο προτεραιότητα για μετακίνηση σε υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από προσωπικό θα έχουν οι υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα, δηλαδή οι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, όσοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες.

Βασικό κριτήριο παραμένει επίσης ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο, με τους υπαλλήλους που έχουν μπει μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ να παίρνουν περισσότερα μόρια.

Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει και την αρνητική μοριοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, όσοι προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις εργασίας και μετά μονιμοποιήθηκαν δεν παίρνουν καθόλου μόρια.

Αρνητική μοριοδότηση θα πάρουν και όσοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και για τους οποίους υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις.

pinakas.jpg
Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπουν στο καθεστώς κινητικότητας θα ληφθούν υπόψη και οι εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης τους φορείς που θέλουν να μετακινηθούν, από την ημέρα ανακοινώσεων του υπουργείου.

Προτεραιότητα θα έχουν όσοι συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και οι υπόλοιποι θα πάνε όπου υπάρχουν κενές θέσεις. Μάλιστα όσοι δεν δηλώσουν φορέα προτίμησης, θα θεωρηθεί ότι έχουν δηλώσει το σύνολο των θέσεων, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου και θα μεταταχθούν οπουδήποτε.

Τέλο�� αν ένας υπάλληλος δεν εμφανιστεί στη νέα του υπηρεσία, εφόσον έχει επιλεγεί, αυτό σημαίνει και την άμεση απόλυσή του.

Τα οχτώ βήματα για την κινητικότητα στο Δημόσιο είναι:

1. Οι φορείς πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους σχετικά με τις ελλείψεις στις υπηρεσίες τους, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
2. Μέσα σε 10 μέρες από την αποστολή των αιτημάτων, το ειδικό συμβούλιο γνωμοδοτεί για τις κενές θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα για να καλυφθούν αυτές καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων στους οποίους θα καλυφθούν οι ανάγκες.
3. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ανακοίνωση στην εφημερίδα της κυβέρνησης καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των φορέων, τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν και τα απαιτούμενα προσόντα.
4. Μέσα σε 10 μέρες, οι φορείς με το πλεονάζον προσωπικό καλούνται να καταρτίσουν πίνακες για το ποιοι υπάλληλοι έχουν τα προσόντα να καλύψουν τις κενές θέσεις.
5. Όσοι έχουν βγει σε διαθεσιμότητα κ��ι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα κάνουν αίτηση και δηλώνουν προτίμηση στους φορείς όπου θέλουν να μετακινηθούν.
6. Τα συμβούλια των υπουργείων αναρτούν τον συνολικό πίνακα που έχει προκύψει με βάση τις αιτήσεις των υπαλλήλων, τους πίνακες φορέων και σε συνδυασμό με τα κριτήρια μοριοδότησης.
7. Οι πίνακες με τη βαθμολογία που ανταποκρίνεται στις κενές θέσει αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, το οποίο μετά θα αναρτήσει συνολικό πίνακα ανά ειδικότητα.
8. Οι υπάλληλοι μεταφέρονται με σειρά προτεραιότητας μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων.