Να είναι το σημάδι ότι αρχίζουμε να βλέπουμε το περίφημο φως το τούνελ;

Η ύφεση του β’ τριμήνου του 2013 μετρήθηκε στο 4,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ποσοστό από το οποίο προκύπτει επιβράδυνση της ύφεσης σε σύγκριση με το 5,6% που ήταν ο ρυθμός συρρίκνωσης της οικονομίας το προηγούμενο τρίμηνο

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης οικονομικής δραστηριότητας και καταδεικνύουν τον περιορισμό των φαινομένων ύφεσης της οικονομίας.