Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών (και κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών) θα βρεθούν οι κάτοχοι λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή λόγω των υψηλών καταθέσεων.
Ειδικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου.
Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).
Αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.