Το ποσό των 104.540.474,12 ευρώ κατανέμεται στους δικαιούχους δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση για το μήνα Ιούλιο, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης.

Το ποσό προέρχεται από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Αποτελεί επίσης τη δόση μηνός Ιουλίου, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του 2013.