Τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους.

«Σήμερα γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση» δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσoτάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε επίσης ότι «η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Όπως διαπιστώνεται, τα κυριότερα κριτήρια είναι ο τρόπος διορισμού, οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία, αλλά και το λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης, την υψηλότερη πριμοδότηση με 30 μόρια θα έχουν:

-Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

-Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και

-Όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Από τους υπόλοιπους:

- Όσοι εισήχθησαν κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του άρθρου 18 του Νομου 2190/1994 παίρνουν 25 μόρια

- Όσοι εισήχθησαν με λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ λαμβάνουν 20 μόρια

- Όσοι μπήκαν μέσω διαδικασιών με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης παίρνουν 15 μόρια και

��- Όσοι διορίστηκαν μέσω γραπτού διαγωνισμού προ ΑΣΕΠ παίρνουν 20 μόρια.

Αυξημένη μοριοδότηση θα έχουν επίσης οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:

Για τις κατηγο��ίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικης Εκπαίδευσης (ΤΕ):

- Ο βασικός τίτλος σπουδών παίρνει μέχρι 5 μόρια

- Ο δεύτερος τίτλος σπουδών 3 μόρια

-Το διδακτορικό δίπλωμα 7 μόρια

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 4 μόρια

-Η γνώση ξένης γλώσσας από 1 έως 3 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, με πλαφόν στη μοριοδότηση τις 2 ξένες γλώσσες.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

- Ο βασικός τίτλος σπουδών μπορεί να πάρει έως και 20 μόρια

-Οι μεταλυκειακές σπουδές 4 μόρια

- Η γνώση ξένων γλωσσών από 1 έως 3 μόρια.

Σχετικά με τη διοικητική εμπειρία:

-Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στα 5 πρώτα χρόνια προϋπηρεσίας, κάθε έτος παίρνει ένα μόριο, τα επόμενα 10 χρόνια κάθε έτος παίρνει μισό μόριο και τα επόμενα 20 το κάθε έτος πριμοδοτείται με 0,25 μόρια.

Η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και η υπηρεσιακή αξιολόγηση τα τελευταία 8 χρόνια θα δίνουν μέχρι 10 μόρια.

Αισθητά χαμηλότερη απ' ό,τι στις άλλες κατηγορίες θα είναι η μοριοδότηση για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Αρνητική μοριοδότηση θα έχουν οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών με εμπλοκή σε πειθαρχικά παραπτώματα, οι οποίοι μπορεί να χάσουν μέχρι 30 μόρια.