Τα θερινά τμήματα της Βουλής αρχίζουν από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης υπεγράφη σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα για την λήξη της Α' Συνόδου της ΙΕ Βουλευτικής Περιόδου.