Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Ο κ. Τσαυτάρης εμφάνισε πυρετό και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται περί συνήθους βακτηριακής προσβολής. Από τους θεράποντες ιατρούς του χορηγήθηκε η κατάλληλη αντιβίωση.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Τσαυτάρη έχει σταθεροποιηθεί και αναμένεταινα επιστρέψει στα καθήκοντά του αργότερα σήμερα ή αύριο.