Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα για τη διάσπαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας και τη σύσταση δύο νέων υπουργείων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιών των νέων και παλαιών υπουργείων, ενώ αναφέρεται σε αυτό ότι οι δαπάνες λειτουργίας των δύο νεοσύστατων υπουργείων θα βαρύνουν έως το τέλος του 2013 τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των υπουργείων από τα οποία διασπάστηκαν.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 178/2013 γνωμοδότησή τους έκαναν επίσης ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.