Σε καταλογισμό προστίμου ύψους 613 χιλιάδων ευρώ σε βάρος του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου προχώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από οικονομικό έλεγχο που διενήργησε για την περίοδο 1998-2010.

Το δικαστήριο καταλόγισε στον πρώην υπουργό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κάτι που προέκυψε από την έρευνα στις οικονομικές χρήσεις του κ. Τσοχατζόπουλου για το συγκεκριμένο διάστημα.

Σύμφωνα με το 5ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέκυψε «αδικαιολόγητο περιουσιακό όφελος» για τον κατηγορούμενο, καθώς το συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνεται στις δηλώσε��ς «πόθεν έσχες» που κατέθεσε στη Βουλή την επίμαχη περίοδο.