«Όχι» σε αίτημα βουλευτή για να διαβιβαστούν στη Βουλή τα αναλυτικά στοιχεία για το ύψος των δανείων που έλαβαν τα κόμματα από το 1996 και μετά καθώς επίσης από ποια τραπεζικά ιδρύματα, είπε η Τράπεζα της Ελλάδας.

«Οι όροι χορήγησης δανείων και παροχής εγγυήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν καθορίζοντας διοικητικά με αποφάσεις της ΤτΕ. Αλλά ελεύθερα με τραπεζικ�� κριτήρια στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ» ναφέρει το έγγραφο της Τράπεζας που διαβιβάστηκε στη Βουλή δια του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με την ΤτΕ να επικαλείται τις διατάξεις περί υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών όπου αναφέρεται ότι «η σύναψη δανείων, μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά μερών, διακρίνεται από εξ΄ ολοκλήρου ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εντός της ελεύθερης αγοράς, καθώς και από σχηματισμό σχετικών προβλέψεων εκ μέρους των πρώτων, για κάλυψη πιστωτικών κινδύνων».

Η ερώτηση είχε γίνει από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος είχε απευθυνθεί στον κ. Ρουπα��ιώτη ζητώντας του να αποστείλει τα στοιχεία για τις εκκρεμείς ή τελειωθείσες υποθέσεις απιστίας με καταδικαστικές αποφάσεις κατά διοικήσεων τραπεζών για δάνεια προς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα.