Οι ευρωεκλο��ές μπορεί να αργούν ακόμα (καθώς θα διεξαχθούν στα τέλη Μαΐου του 2014) αλλά ήδη σε πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου οι νέοι (μέχρι 30 ετών) γυρίζουν την πλάτη τους στις κάλπες.
Στην Ελλάδα μάλιστα μό��ο το 53% των νέων έναντι 64% στο σύνολο της ΕΕ προτίθενται να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του 2014, ενώ αντίστοιχα μόνο το 27% των νέων στην Ελλάδα και το 28% στην ΕΕ δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν σίγουρα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013 στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και συμμετείχαν σε αυτήν 13.000 νέοι ηλικίας από 15 έως 30 ετών.

Το 74% των νέων στην Ελλάδα που δεν προτίθενται να ψηφίσουν και το 64% των νέων στην ΕΕ, υποστηρίζουν ότι θα απέχουν επειδή «η ψήφος τους δεν θα αλλάξει τίποτα».

Ακόμη, το 50% των νέων Ελλήνων και το 54% στην ΕΕ, απαντούν ότι «δεν τους ενδιαφέρουν η ευρωπαϊκή πολιτική και οι εκλογές», ενώ το 30% των νέων στη χώρα μας και το 18% στην ΕΕ δηλώνουν ότι «είναι κατά της Ευρώπης και της ΕΕ».

Πάντως το 13% των νέων στην Ελλάδα και το 19% των νέων στην ΕΕ «θα εξέταζε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα σε πολιτικές εκλογές κάποια στιγμή στη ζωή τους».

​​​