Βαρύς θα πέφτει ο πέλεκυς σε όσους υπαλλήλους ζημιώνουν το Δημόσιο σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Τα πρόστιμα αφορούν από παρατυπίες έως μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες που ζημιώνουν τον προϋπολογισμό του φορέα (και κατ' επέκταση τον κρατικό προϋπολογισμό) ενώ ο έλεγχος θα γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ),

Όσον αφορά το πώς θα καταλογίζονται τα ποσά των προστίμων;

* Μέχρι 10.000 ευρώ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δημοσιονομικού Ελεγκτή.

* Από 10.001 -50.000 ευρώ ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος.

* Για ποσά από 50.001 - 100.000 ευρώ γίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

* Για ποσά 100.001 ευρώ και άνω ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ.