Σε συμφωνία για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας καταλήγουν μετά από πολυήμερες και επίπονες διαπραγματεύσεις τράπεζες και ΟΤΟΕ.

Το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει μειώσεις των βασικών μισθών κατά 6%, κατάργηση του επιδόματος ισολογισμού (3,5%) αλλά διατήρηση των λοιπών επιδομάτων, διατήρηση των λοιπών επιδομάτων, απογευματινή λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών και μια γενική ρήτρα προστασίας της απασχόλησης η οποία ωστόσο δεν θα αποκλείει απολύσεις και εφαρμογή προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Στη συμφωνία έχουν ήδη συμφωνήσει οι περισσότεροι σύλλογοι εργαζομένων, ωστόσο ερωτηματικό αποτελεί ο σύλλογος προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος έχει συνάψει επιχειρησιακή σύμβαση με μείωση αποδοχών κατά 7,5%.

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής ζητούν να εφαρμοστεί ρήτρα που προβλέπει να συμψηφισθεί η μείωση με αυτή που θα συμφωνηθεί στη συλλογική σύμβαση εργασίας.