Εγκύκλιο για τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, σύμφωνα με την οποία οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τρεις.

Ο κ. Μανιτάκης χαρακτηρίζει μάλιστα ως «άμεση προτεραιότητα» την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους και ζητά οι ενέργειες εφαρμογής της εγκυκλίου να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 31/05/2013.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η προσπάθεια περιορισμού των υπογραφών, αφορά επίσης τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις , όπως και τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

​​​​