Στα χνάρια της Ελλάδας βαδίζει η Κύπρος, με το Μνημόνιο (το οποίο θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου το αργότερο) μεταξύ της Λευκωσίας και της τρόικας να προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και αυξήσεις σε τέλη.

Ειδικότερα, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται:

1. Αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%

2. Αύξηση του φόρου σε τόκους και μερίσματα επί των συναλλαγών στο 30%

3. Αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% να 0,15% με 25/60 των εσόδων που προορίζονται για ειδικό λογαριασμό για το ταμείο χρηματοοικονομική�� σταθερότητας

4. Αύξηση στα τέλη δημόσιων υπηρεσιών 17%

5. Αλλάζει η φορολογική κλίμακα για τα οχήματα - Έρχονται αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας με βάση το περιβάλλον.

6. Αλλάζει το συνταξιοδοτικό με ��ύξηση του ορίου ηλικίας (μισό έτος) κάθε 5 χρόνια από το 2017

Διαβάστε το μνημόνιο στα αγγλικά: Μνημόνιο.pdf