Μειώσεις μισθών για τον ίδιο και το υπουργικ�� συμβούλιο αποφάσισε ο Προέδρου της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου.

Ειδικότερα, ο κ. Αναστασιάδης έχει ήδη εξουσιοδοτήσει τη Γενικό Λογιστήριο της Κύπρου να προβεί σε μείωση 25% του δικού του μισθού.

Όσον αφορά το υπουργικό συμβούλιο, ο μισθός των μελών του (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) μειώνεται κατά 20%.