Αποσύρθηκε η τροπολογία για την αξιολόγηση που είχε κατατεθεί από το υπουργείο Παιδείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο περιείχε και επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις προβλεπόταν η δημιουργία Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Η τροπολογία ρύθμιζε επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

​​