«Καμπανάκι» σήμανε σήμερα η Κομισιόν σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, σε εξωτερικό αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.

Στην έκθεσή της, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα είναι μεγαλύτερη τελικά η ύφεση από τις αρχικές της προβλέψεις για το 2013, η οποία θα φθάσει στο 3,5% έναντι 2,3% που εκτιμούσε το φθινόπωρο. Το 2014 η ύφεση θα πέσει στο 1,3%, λόγω κυρίως της αναμενόμενης εισροής εσόδων στον τομέα της ενέργειας.
Η Κομισιόν προειδοποιεί για τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα, ενώ επισημαίνει ότι η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικό κίνδυνο για την Κύπρο.
Για το δημοσιονομικό έλλειμμα, η έκθεση αναφέρει ότι αναμένεται να ανέλθει στο 4,5% το 2013, ενώ για το 2014 προβλέπεται να μειωθεί στο 3,8%. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 13,7% το 2013, ενώ το 2014 θα ανέβει κι άλλο, φθάνοντας στο 14,2%.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει φέτος στο 93,1% επί του ΑΕΠ και στο 97% το 2014, αλλά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιπτώσεις της χρηματοδοτικής στήριξης που ζήτησε η Κύπρος, που θα έχουν επιπλέον επιβαρυντικές συνέπειες στην εξέλιξη του χρέους.