Δήλωση υπέρ του νόμου για την ιθαγένεια, που νομοθετήθηκε επί πρωθυπουργίας του, έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, λόγω της κήρυξής του ως αντισυνταγματικού από το ΣτΕ.
«Το ΣΤΕ, όπως κατέληξε στο περιεχόμενο της απόφασής του, δεν ακυρώνει τα δομικά στοιχεία του νόμου, με βάση τα οποία, μεταξύ άλλων, προστατεύονται και ενισχύονται θεμελιώδη δικαιώματα χιλιάδων παιδιών νομίμων μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοιτούν στα σχολεία μας, τα διδάσκουν οι δάσκαλοί μας, παίζουν στις αυλές των σχολείων μας όπως όλα τα παιδιά» υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός.
Ο κ. Παπανδρέου καλεί την κυβέρνηση να λάβει μία «βαθύτατα πολιτική» απόφαση και «να μην επιτρέψει κανένα πισωγύρισμα και να διασφαλίσει αυτήν την προοδευτική μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση που διαμόρφωσε καθεστώς διαφάνειας, ευνομίας και σεβασμού των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων».

Ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει με τη προειδοποίηση για την προσωπική του στάση: «Προσωπικά, θα στηρίξω μόνο κάθε προσπάθεια που θα διασφαλίζει την προοδευτική κατεύθυνση της χώρας. Ταλαντεύσεις, οπισθοδρομήσεις, μικροκομματικοί υπολογισμοί, δεν επιτρέπονται.