Δυσκολία στην είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνει το ΣΔΟΕ παραδέχεται το υπουργείο Οικονομικών.
Οι εκθέσεις που έχει στείλει συνολικά το ΣΔΟΕ από το 2009 έως τον Νοέμβριο του 2012 στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία της χώρας ανέρχονται σε 116.648, όπως τονίζει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου που ζητούσε να μάθει ποιο είναι το σύνολο των προστίμων που έχουν επιβληθεί και το ποσό που έχει εισπραχθεί.
Ωστόσο, όπως, σημειώνει ο υφυπουργός «η είσπραξη προστίμων που επιβλήθηκαν συνεπεία ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ καθίσταται δυσχερής, λόγω του μεγάλου ύψους αυτών αλλά και του γεγονότος ότι οι υπόχρεοι καταβολής τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα στερούνται, στις πλείστες των περιπτώσεων, περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο επιβολής και βεβαίωσης αυτών».