Να αποδίδεται η ελληνική ιθαγένεια στον ήδη ενταγμένο μετανάστη ως επιβράβευση προτείνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, στην ομιλία του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου με θέμα «ο μετέωρος βηματισμός της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στους στόχους της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής.

« Έίναι η ορθολογική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η διαχείριση της μετανάστευσης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ομαλή κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών, όπως ήδη ανέφερα, στις αρχές και το αξιακό πλαίσιο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Σε ότι αφορά την απόδοση της Ιθαγένειας, τόνισε πως «η ιθαγένεια δεν πρέπει να αποδίδεται σε κάποιον με την ελπίδα να ενταχθεί στην χώρα, αλλά να αποδίδεται στον ήδη ενταγμένο, ως επιβράβευση της ένταξής του».