Το ΤΤ πέθανε, ζήτω… το ΤΤ!

Και επισήμως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έσπασε σε δύο κομμάτια με την υπογραφή της σχετικής εισήγησης της Τράπεζας τη�� Ελλάδας από τον Γιάννη Στουρνάρα.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ιδρύεται το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (το «καλό» ΤΤ), ενώ το παλιό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (τα «κακό» ΤΤ) εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών, στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο «μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας».

Όπως έγινε γνωστό, η νεοϊδρυθείσα τράπεζα ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας και είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη.