Από τις 14 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων για ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης τα πρώτα χρήματα αναμένεται να πέσουν στην αγορά προς τα τέλη της Άνοιξης, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης θα κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Χατζηδάκης, το 70-85% του προγράμματος θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο 15-30% νέες.

Το ύψος των επενδύσεων θα είναι από 30.000 έως 300.000 ευρώ σε τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες.