Για καλή ζωή, δουλέψτε λιγότερο. Αυτό προστάζει νέα έρευνα η οποία έρχεται να πιστοποιήσει την λαϊκή ρήση «η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ένας στους τέσσερις εργαζόμενους που δουλεύει περισσότερες από 60 ώρες την εβδομάδα, υποφέρει από διαταραχές του ύπνου, πόνους στη μέση και καρδιακά προβλήματα.

Από την άλλη, μόνο ένας στους πέντε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (35 έως 44 ώρες την εβδομάδα), αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.

Παράλληλα, μόνο ένας στους δέκα εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (δηλαδή λιγότερο από 19 ώρες την εβδομάδα) αντιμετωπίζει κάποιο από τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Οι βάρδιες και η εργασία από το πρωί έως το βράδυ, φαίνεται να αυξάνουν τη συχνότητα των παραπόνων για προβλήματα υγείας από τους ερωτηθέντες, ενώ επηρεάζουν και την κοινωνική ζωή.

Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, το ευέλικτο εργασιακό ωράριο απλώς περιορίζει ορισμένα από τα αρνητικά επακόλουθα της υπερβολικής εργασίας.