Και σε ποιον δεν έχει περάσει από το μυαλό έστω και μια φορά, να είχε μια μηχανή που να βγάζει χρήματα και να μπορεί να ξοδεύει αλόγιστα! Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που δίνει την δυνατότητα από εδώ και στο εξής να σκέφτεστε μια μηχανή που να κατασκευάσει …χρυσό!

Ο χρυσός όπως και άλλα ευγενή μέταλλα μπορούν να κατασκευαστούν σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, όπου λόγω της πολύ υψηλής ενέργειας γίνονται πυρηνικές αντιδράσεις. Ο υδράργυρος μετατρέπεται σχετικά εύκολα σε χρυσό με τη βοήθεια ακτινοβολίας.

Οι επιστήμονες βέβαια δηλώνουν ότι αυτή η μέθοδος είναι ασύμφορη καθώς, δημιουργείτε μικρή ποσότητα χρυσού και το κόστος είναι πολύ υψηλό.