​Έναν πανέμορφο και καταπράσινο κήπο με χρωματιστά λουλούδια, διαθέτει ένα ξενοδοχείο π��υ βρίσκεται στην Κίνα. Η διαφορά του όμως είναι πως είναι κάθετος.

κήπος 1.jpg
Το “Mountain Forest Hotel”, έχει 250 δωμάτια που στις προσόψεις τους έχουν πολύχρωμα φυτά. Η ιδέα αυτής της δημιουργίας ανήκει στον Simon Ma και η μικρή αυτή όαση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός.

κήπος 2.jpg


κήπος.jpg